ZOLIBIT
Description
Zolibit Limited là một công ty đã đăng ký hoạt động đầy đủ của Vương quốc Anh có một đội ngũ chuyên gia giao dịch thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của Giao dịch ngay và cả Giao dịch tương lai. Chúng tôi cũng chuyển 60% số tiền nhận được từ các nhà đầu tư vào các Auto Trade Bots nổi tiếng, tự động tạo ra lợi nhuận thường xuyên của chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi cung cấp. Do đó, chúng tôi trừ chi phí hoạt động, chúng tôi cũng kiếm được lợi nhuận. Chúng tôi thích thực hiện các giao dịch và đảm bảo 100% rằng bạn sẽ kiếm được mãi mãi với chúng tôi. Đầu tư của bạn đang đưa bạn đến thành công của bạn, chúng tôi đã thành công.
Investment plans
Profit Period
13% 1 day
Options
Rating 3.96
Start date 2021-05-26 (18 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat