XeonTrade
Description
Xeontrade.com là một chương trình đầu tư giao dịch và khai thác tiền điện tử. Nền tảng này được xây dựng cho bất kỳ ai mong muốn kiếm tiền mà không gặp rắc rối và đau đầu vì lo lắng liệu khoản đầu tư của bạn sẽ tạo ra lợi nhuận hay thua lỗ. Tính chuyên nghiệp của các nhà giao dịch và các công cụ tự động cho phép chúng tôi nhận thấy các thay đổi xu hướng kịp thời và thực hiện các biện pháp để điều chỉnh chiến lược giao dịch, dẫn đến tăng số lượng giao dịch thương mại thành công. Chúng tôi đưa ra 3 kế hoạch đầu tư bao gồm các phương pháp và phương pháp đầu tư khác nhau. Các kế hoạch được thiết kế để giúp các nhà đầu tư có ngân sách thấp. Mọi khách hàng đã đầu tư với chúng tôi đều có thể chắc chắn rằng hợp tác với chúng tôi là sự đảm bảo an toàn cho khoản tiền gửi, thanh toán đúng hạn và tăng trưởng thu nhập ổn định của bạn.
Investment plans
Profit Period
100% 25 days
100% 20 days
200% 15 days
Options
Rating 5.55
Start date 2020-11-12 (23 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%
Site languages
Payment systems
Chat