Visionwallet
Description
Các bot giao dịch độc đáo của chúng tôi dựa trên mạng nơ-ron, có thể thực hiện các giao dịch và phân tích thị trường chỉ trong tích tắc của giây, có hàng triệu giờ máy học ảo đằng sau chúng, cũng như được hướng dẫn bởi các thuật toán đã được xác minh bằng toán học, giành chiến thắng với độ chính xác phẫu thuật đối với sự chênh lệch giá của cùng một tài sản trên các các trang web.

Không giống như giao dịch thông thường, cách tiếp cận này giúp loại bỏ việc rút bớt tài sản được giao dịch, đảm bảo mức thu nhập hàng ngày cao nhất nhưng ổn định.
Investment plans
Profit Period
312.5% 250 days
0.3% 1 day
Options
Rating 7.02
Start date 2020-10-20 (37 days)
Minimum deposit 15
Referral program 5%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat