Viseming LTD
Description
VISEMING LTD là công ty đi đầu trong việc kinh doanh và phát triển các hệ thống tiền điện tử có khả năng mở rộng cao. Với hơn sáu năm kinh nghiệm trong công ty của chúng tôi, chúng tôi đã ký hơn một nghìn hợp đồng thương mại với khách hàng ở mọi nơi trên thế giới! Một số dự án khai thác hứa hẹn nhất đã được tạo ra ở Mỹ Latinh, Đông Âu và Châu Đại Dương.
Investment plans
Profit Period
11.57% 18 days
35.29% 38 days
74.57% 58 days
298.57% 190 days
Options
Rating 3.25
Start date 2021-05-20 (123 days)
Minimum deposit 50
Referral program 6%, 3%, 2%, 1%, 1%
Payment systems
Chat