VaxGain
Description
VAX GAIN ACCOUNTANTS là một công ty quốc tế hiện đại được thành lập vào năm 2008 trong lĩnh vực đầu tư và trao đổi vốn, sau đó bắt đầu phát triển ổn định Vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, công ty bắt đầu chấp nhận các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư tư nhân. Được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, Công ty quốc tế VAX GAIN ACCOUNTANTS tiến hành các hoạt động của mình trong một số lĩnh vực đầy hứa hẹn, nhờ đó đạt được hiệu quả đa dạng hóa nguồn vốn. Các lĩnh vực kiếm tiền chính là hoạt động trên thị trường ngoại hối và tiền điện tử, cho phép bạn nhận được phần trăm lợi nhuận cao. Cùng với đó, chúng tôi thực hiện các giao dịch trao đổi có lợi nhuận, cũng như tham gia vào các khoản đầu tư mạo hiểm (ICO, IPO) đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, tài trợ cho các dự án ở giai đoạn đầu phát triển của chúng.
Investment plans
Profit Period
146.7% 30 days
Options
Rating 3.8
Start date 2021-06-03 (10 days)
Minimum deposit 30
Referral program 4%, 3%, 2%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat