Trading Insight
Description
Nhóm công ty, là một phần
của công ty mẹ TNHH Trading Insight, chính thức là
đã đăng ký tại Vương quốc Anh và Hồng Kông. Điều hành bởi các nhà giao dịch hàng đầu và
kỹ sư phần mềm ở Châu Âu và Châu Á, chúng tôi phát triển một cách chuyên nghiệp
hệ thống thông minh để giao dịch tiền điện tử HFT siêu lợi nhuận liên tục
phân tích xu hướng và tinh chỉnh các thuật toán để liên tục phát triển
tài sản của khách hàng ...
Investment plans
Profit Period
17.25% 15 days
324% 90 days
0.79% 1 day
Options
Rating 5.19
Start date 2021-03-21 (20 days)
Minimum deposit 25
Referral program 20%, 3.5%, 3%, 2.5%, 2%, 1.5%, 1%, 0.5%
Site languages
Payment systems
Chat