STRANDCAPITAL
Description
Chúng tôi là một đầu tư sáng tạo
nền tảng cho phép bạn kiếm được tới 250% trong vòng 4 ngày! Bằng cách sử dụng
công nghệ hợp đồng thông minh, kịch bản đầu tư của chúng tôi và
kỹ thuật giao dịch, chúng tôi có thể đảm bảo cho Đối tác của mình một khoản lợi nhuận lớn
mà không có rủi ro mất vốn.
Investment plans
Profit Period
105% 7 days
125% 6 days
175% 5 days
250% 4 days
Options
Rating 3.85
Start date 2021-02-11 (96 days)
Minimum deposit 50
Referral program 5%, 3%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat