Stoqman
Description
Dự án năng suất trung bình với
sự chuẩn bị tuyệt vời. Tiếp thị bao gồm 3 nhóm thuế quan:
Các khoản vay nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ và Phát triển Công ty. Kỳ hạn gửi tiền:
4-180 ngày. Khả năng sinh lời lên đến 1,9% mỗi ngày, với các khoản phí mỗi lần
1-3 ngày.
Investment plans
Profit Period
3.6% 4 days
31.5% 21 days
9.6% 12 days
26.4% 24 days
33% 30 days
342% 180 days
Options
Rating 5.44
Start date 2021-04-25 (21 days)
Minimum deposit 10
Referral program 15%
Site languages
Payment systems
Chat