SHA-256
Description
SHA-256 là một nền tảng khai thác Bitcoin trên đám mây thế hệ mới, cho phép bất kỳ ai có quyền truy cập Internet đều có thể bắt đầu khai thác Bitcoin trong vòng vài phút. Nền tảng phục vụ mục đích tự do và khả năng tiếp cận trong khai thác bằng cách đề xuất sức mạnh băm rẻ nhất trên thị trường để có lợi nhuận tốt hơn. Với nền tảng SHA-256, bất kỳ ai cũng có thể mua sức mạnh băm được tạo ra trong các cơ sở khai thác hiện đại để bắt đầu khai thác trong vòng vài phút. Không có bất kỳ rào cản nào về yêu cầu thời gian, công sức hay kiến ​​thức; người dùng chỉ được cung cấp các công cụ phù hợp để bắt đầu, theo dõi và quản lý các hoạt động khai thác của họ một cách minh bạch và tức thì. Về bản chất, SHA-256 là một cách cá nhân để khai thác Bitcoin trên đám mây một cách dễ dàng và bảo mật tối ưu.
Investment plans
Profit Period
1% 1 day
Options
Rating 4.42
Start date 2020-12-05 (136 days)
Minimum deposit 20
Referral program 3%
Site languages
Payment systems
Chat