Robofex LTD
Description
Robofex được thành lập nhằm triển khai và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Công ty chúng tôi có nhiệm vụ chính là đi trước các đối thủ cạnh tranh và đưa ra các giải pháp sáng tạo. Ý tưởng và giải pháp của chúng tôi được sử dụng trong ngân hàng, máy móc, tự động hóa quy trình, giải mã các giao dịch trong tương lai. Trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục phát triển do nhu cầu của con người và mở rộng các tiến bộ công nghệ. Đầu tư vào lĩnh vực này đồng nghĩa với việc đầu tư kiến ​​thức và tiền bạc cho tương lai thành công của chính bạn. Với điểm nổi bật là gói đầu tư hấp dẫn lên đến 7% đền hàng ngày, mang đến những kế hoạch dài hạn trong tương lai.
Investment plans
Profit Period
62.5% 25 days
122.5% 35 days
6% 1 day
Options
Rating 4.94
Start date 2020-12-28 (25 days)
Minimum deposit 10
Referral program 7%, 31%
Site languages
Payment systems
Chat