RICHNETFUNDS
Description
Rich Net Funds là nhà cung cấp dịch vụ quản lý quỹ được đánh giá cao. Rich Net Funds chủ yếu giao dịch với kinh doanh và khai thác vàng, giao dịch Forex, cùng với giao dịch kim loại quý khác bằng cách sử dụng các phương pháp giao dịch giao ngay, ký quỹ và CFD. Rich Net Funds cũng giao dịch với cổ phiếu trong nước và nước ngoài, các công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Chúng tôi cũng tin tưởng vào việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có tiềm năng phát triển rất cao. Chúng tôi cũng đầu tư vào các quỹ đầu cơ và các công ty quản lý tài sản.
Investment plans
Profit Period
160% 80 days
192.5% 55 days
Options
Rating 3.26
Start date 2021-05-27 (61 days)
Minimum deposit 30
Referral program 10%
Payment systems
Chat