RICHNETFUNDS
Description
Rich Net Funds adalah penyedia perkhidmatan pengurusan dana yang dinilai tinggi. Rich Net Funds berurusan terutamanya dengan perdagangan emas dan perlombongan, perdagangan Forex, bersama dengan perdagangan logam mulia lain menggunakan pendekatan perdagangan spot, margin dan CFD. Dana Bersih Kaya juga berurusan dengan saham domestik dan asing, instrumen pasaran wang, bon dan sekuriti lain. Kami juga percaya untuk melabur dalam syarikat baru yang berpotensi tinggi untuk berkembang. Kami juga melabur dalam dana lindung nilai dan firma pengurusan aset.
Investment plans
Profit Period
160% 80 days
192.5% 55 days
Options
Rating 3.26
Start date 2021-05-27 (61 days)
Minimum deposit 30
Referral program 10%
Payment systems
Chat