Retaone
Description
Retaone chuyên đầu tư
vào tiền điện tử. Chúng tôi đầu tư vào cả hai đồng tiền đã được thiết lập như
Bitcoin, cũng như các đồng tiền sắp ra mắt sẽ trở nên bình đẳng
phổ biến trong tương lai. Nhóm của chúng tôi có hơn 40 chuyên gia về tiền điện tử
đầu tư và kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi triển khai mã hóa hiện đại
và các giải pháp lập trình để vượt trội. Do đó, 34% tổng lợi nhuận
được tạo ra từ các mạng nơ-ron dựa trên thuật toán.
Investment plans
Profit Period
120% 30 days
Options
Rating 5.77
Start date 2021-04-18 (28 days)
Minimum deposit 20
Referral program 5%, 1%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat