Qubittech
Description
Rất nhiều nền tảng kiến ​​trúc kỹ thuật số tồn tại ngày nay trong ngành công nghiệp tiền điện tử rất giống với thị trường chứng khoán quốc tế, do đó, hầu hết các cơ chế trao đổi tài sản giữa những người tham gia đều giống hệt với các nguyên tắc truyền thống để đáp ứng cung và cầu điện tử. Điều này cho phép sử dụng các phương pháp quản lý tài sản thủ công và thuật toán trong một môi trường tương đối mới.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng đã từng thúc đẩy sự xuất hiện của các tổ chức tài chính khác nhau mà ngày nay áp dụng chuyên môn của họ từ các thị trường truyền thống trong việc quản lý tài sản tiền điện tử.

QubitTech được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia độc lập về phương pháp quản lý tài sản bằng thuật toán và thủ công, cùng với các chuyên gia được thừa nhận trong lĩnh vực phát triển và quản trị hệ thống điện tử có nhiều kinh nghiệm từ thị trường tài chính truyền thống.

Nhiệm vụ cốt lõi của hoạt động của công ty là cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ một cách hiệu quả để đầu tư tài sản tiền điện tử để tạo thu nhập ổn định.
Investment plans
Profit Period
4% 1 day
Options
Rating 0
Start date 2020-06-05 (347 days)
Minimum deposit 100
Referral program 6%
Site languages
Payment systems
Chat