Pulsar Bank
Description
Ngân hàng Pulsar là một quỹ tài chính
được thành lập bởi một nhóm những người đam mê tiền điện tử và thương nhân, hoạt động
theo mô hình huy động vốn từ cộng đồng. Nhờ các giao dịch trong
thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, quỹ đã dẫn đầu
vị trí và đạt lợi nhuận ổn định. Nhóm của chúng tôi có một đội ngũ nhân viên phong phú
của các nhà phân tích và nhà giao dịch chuyên về tiền điện tử
thị trường. Nhờ theo dõi và phân tích hàng ngày, nhóm của chúng tôi hàng ngày
đóng 8/10 giao dịch có lãi. Vì chúng tôi đã đạt được một
lợi nhuận không đổi và đã điều chỉnh tất cả các quy trình, chúng tôi đã sẵn sàng
để cung cấp cơ hội đầu tư vào công ty của chúng tôi. Với chúng tôi, bạn
không nên lo lắng về lợi nhuận, vì tiền của bạn đang ở trong két
bàn tay của một đội ngũ chuyên nghiệp.
Investment plans
Profit Period
3% 1 day
Options
Rating 4.66
Start date 2021-03-15 (92 days)
Minimum deposit 20
Referral program 5%, 1%, 111%, 3%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat