Oxi-corp
Description
Chúng tôi là một tập đoàn đầu tư, bao gồm một nhóm các công ty có triển vọng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Gordon Ross để tăng thu nhập và tăng trưởng. Hoạt động của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm môi giới, kinh doanh, gia nhập công ty cổ phần, bất động sản và xây dựng cũng như phát triển các thiết bị y tế tiên tiến. Tại OXI Corporation. Một môi trường đầu tư đặc biệt đã được tạo ra, do số lượng lớn các lĩnh vực và lĩnh vực hoạt động, khiến cho cổ phiếu của một số công ty có thể san bằng lợi nhuận của các công ty khác. Do đó, duy trì thu nhập cao liên tục vẫn là một trong những giá trị chính của chúng tôi.
Investment plans
Profit Period
6.5% 7 days
99.43% 58 days
142.86% 80 days
192.86% 100 days
248.57% 120 days
Options
Rating 5.12
Start date 2020-05-19 (336 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%
Site languages
Payment systems
Chat