Oxi-corp
Description
Kami adalah syarikat pelaburan, yang merangkumi sekumpulan syarikat yang menjanjikan, yang disatukan di bawah pimpinan Gordon Ross untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Kegiatan kami meliputi banyak bidang perniagaan, termasuk pembrokeran, perdagangan, bergabung dengan syarikat saham bersama, harta tanah dan pembinaan serta pembangunan peralatan perubatan canggih. Di OXI Corporation. iklim pelaburan khas telah diciptakan, yang disebabkan oleh banyaknya bidang dan bidang kegiatan, memungkinkan untuk meratakan penurunan saham beberapa syarikat dengan keuntungan yang lain. Oleh itu, mengekalkan pendapatan tinggi secara konsisten tetap menjadi kelebihan utama kami.
Investment plans
Profit Period
6.5% 7 days
99.43% 58 days
142.86% 80 days
192.86% 100 days
248.57% 120 days
Options
Rating 5.12
Start date 2020-05-19 (336 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%
Site languages
Payment systems
Chat