OXFordPay
Description
Công ty trả tiền Oxford được thành lập
với tầm nhìn tạo ra trải nghiệm giao dịch minh bạch 100% cho
khách hàng. Chúng tôi cung cấp nền tảng giao dịch dễ sử dụng với
hệ thống giao dịch tự động cho tất cả người dùng và dành nhiều thời gian để cung cấp
giáo dục cho khách hàng của chúng tôi. Công ty chúng tôi quan tâm đến
những nhà giao dịch thành công và thịnh vượng, những người sẽ tạo ra giao dịch cao
âm lượng. Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã giúp nhiều khách hàng thực hiện
doanh thu.
Investment plans
Profit Period
234% 60 days
Options
Rating 4.72
Start date 2021-02-14 (22 days)
Minimum deposit 20
Referral program 4%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%
Site languages
Payment systems
Chat