Osonyo
Description
Osonyo Limited– công ty của
các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp và Forex giàu kinh nghiệm
thương nhân và Tiền điện tử. Ý tưởng và khái niệm hoàn toàn
công ty đầu tư mới được thành lập vào năm 2018, khi giao dịch của chính chúng tôi
hệ thống đã được tạo. Nhưng chúng tôi quyết định tập trung sự chú ý của mình vào
kiểm tra hệ thống giao dịch chu kỳ đầy đủ và tối ưu hóa bằng cách giao dịch của riêng chúng tôi
tiền bạc. Vài năm sau, tất cả các thử nghiệm đã hoàn thành xuất sắc
và chiến lược giao dịch của chúng tôi đã cho thấy kết quả vượt trội. Hệ thống này là
hoàn toàn tự động, các nhà giao dịch của chúng tôi chỉ kiểm soát các vị trí đã mở và
cải thiện hệ thống giao dịch theo thời gian bằng cách tối ưu hóa nó để
tình hình thị trường hiện tại.
Investment plans
Profit Period
76.5% 45 days
80.5% 35 days
87% 30 days
Options
Rating 2.72
Start date 2021-03-28 (14 days)
Minimum deposit 10
Referral program 35%, 3%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat