MoneyDoge
Description
Chúng tôi đã thực hiện các hoạt động khai thác tại các cơ sở của mình trong 2 năm qua và chúng tôi đã quyết định mở rộng năng lực của mình bằng cách bắt đầu các dịch vụ khai thác trên đám mây. Chúng tôi đã tích hợp các thiết bị và máy móc công suất cao vào trang trại khai thác của mình để cung cấp dịch vụ khai thác trên đám mây và chúng tôi mở cửa từ đầu tháng 9 năm 2021.
Investment plans
Profit Period
664.57% 6 months
Options
Rating 3
Start date 2021-09-09 (7 days)
Minimum deposit 30
Referral program 20%
Payment systems
Chat