Miny
Description
Miny là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, được quản lý bởi các cá nhân kinh doanh và chuyên nghiệp.

Vào tháng 11 năm 2019, Thomas Norberg, một doanh nhân và người đam mê tiền điện tử đầu tiên đã thành lập Miny với tầm nhìn làm cho thu nhập khai thác có thể truy cập được cho mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn sức mạnh tính toán cho bất kỳ loại công cụ khai thác nào, dẫn bạn đến sự tăng trưởng kinh tế to lớn!
Investment plans
Profit Period
0.48% 1 day
Options
Rating 5.29
Start date 2020-06-07 (172 days)
Minimum deposit 0.005
Referral program 2%
Site languages
Payment systems
Chat