MI-TRADE
Description
Một trong những xu hướng tài chính tiềm năng nhất hiện tại là tiền điện tử. MiTrade tham gia vào nghiên cứu chuyên nghiệp về thị trường tài chính tiền điện tử và không có tin tức hoặc sự kiện quan trọng nào đi qua chúng tôi, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tăng hoặc giảm của giá trị. Chúng tôi sử dụng những thời điểm cơ hội nhất để mua hoặc bán tiền xu và kiếm lợi nhuận từ nó.
Investment plans
Profit Period
8% 1 day
Options
Rating 5.11
Start date 2021-07-13 (14 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2%, 1%
Payment systems
Chat