MI-TRADE
Description
یکی از آینده نگرترین روندهای مالی ، ارزهای رمزپایه است. MiTrade مشغول تحقیقات حرفه ای در مورد بازار مالی ارزهای رمزپایه است و هیچ خبر یا رویداد مهمی از ما نمی گذرد ، که می تواند بر افزایش یا سقوط ارزش تأثیر بگذارد. ما از مناسب ترین لحظه ها برای خرید یا فروش سکه و سود از آن استفاده می کنیم.
Investment plans
Profit Period
8% 1 day
Options
Rating 5.11
Start date 2021-07-13 (16 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2%, 1%
Payment systems
Chat