MEATEX
Description
Meatex là một công ty thực phẩm của Úc phát triển công nghệ tăng trưởng thịt chất lượng cao trực tiếp từ tế bào. Các nhà công nghệ, kỹ sư, nhà sinh học và đầu bếp của Meatex làm việc với đại diện của các công ty lớn nhất thế giới để sản xuất các sản phẩm thịt chất lượng cao bằng cách sử dụng an toàn với môi trường và tiết kiệm chi phí.
Investment plans
Profit Period
30% 15 days
105% 35 days
150% 20 days
750% 90 days
31000% 210 days
Options
Rating 6.11
Start date 2021-09-10 (13 days)
Minimum deposit 20
Referral program 5%
Payment systems
Chat