Lumino
Description
Toparymyza hoş geldiňiz! Her bir maýa goýujy üçin amatly we amatly şertler bilen hususy maýa goýumlaryny çekmek üçin häzirki zaman maliýe platformasy. Maliýe serişdeleriňize bil baglap, hünärmen maýadarlar we tejribeli analitikler tarapyndan dolandyrylýan ygtybarly we ygtybarly hyzmat, durnukly girdeji we ygtybarly töleg ulgamy alarsyňyz.
Investment plans
Profit Period
100.5% 1 day
3.5% 5 days
108.5% 7 days
Options
Rating 2.6
Start date 2021-07-11 (18 days)
Minimum deposit 10
Referral program 3%, 1%, 1%
Payment systems
Chat