Jaemoney
Description
Chúng tôi là J.A.E Money LTD, Một Nhóm các Nhà đầu tư và Thương nhân ở London, Vương quốc Anh. Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong Đầu tư Đa dạng, Thị trường Quyền chọn và Ngoại hối, chúng tôi cũng rất giỏi trong các chiến lược đảm bảo lợi nhuận của mình.
Investment plans
Profit Period
10% 10 days
25% 20 days
45% 30 days
Options
Rating 3.9
Start date 2021-07-11 (18 days)
Minimum deposit 20
Referral program 2%, 0.5%, 0.5%
Payment systems
Chat