Icar-digital
Description
Icar Digital là một công ty quản lý và đầu tư đã đăng ký của Vương quốc Anh trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe hơi và chia sẻ xe hơi. Thuê xe chung là loại hình cho thuê xe ngắn hạn với mức phí theo phút hoặc theo giờ, thường được sử dụng cho các chuyến đi liên tỉnh ngắn ngày. Đồng thời, khách hàng không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác. Xăng, bảo hiểm, rửa xe, dịch vụ - đã bao gồm tất cả. Chia sẻ xe hơi là một dự án có ý nghĩa xã hội đối với chính quyền khu vực. Theo thống kê, một xe ô tô chia sẻ có khả năng thay thế 10-15 xe ô tô cá nhân và các tuyến đường bốc dỡ, đó là lý do chính quyền địa phương luôn ủng hộ những doanh nhân khởi nghiệp như vậy. Nếu chúng ta nói về triển vọng của việc chia sẻ ô tô trên phạm vi toàn cầu, thì không có lý do gì để kỳ vọng sự tăng trưởng của loại hình vận tải này chậm lại.
Investment plans
Profit Period
6.5% 1 day
Options
Rating 6.22
Start date 2020-11-29 (49 days)
Minimum deposit 20
Referral program 10%
Site languages
Payment systems
Chat