HOURLYCOINTRADING
Description
Chào mừng bạn đến với Nhóm giao dịch tiền xu hàng giờ Nhóm giao dịch tiền xu hàng giờ là một công ty tiên tiến đến từ Vương quốc Anh nhằm mục đích tạo ra doanh nghiệp quốc tế bền vững và có lợi nhuận cao nhất, tập hợp tất cả các lĩnh vực của thế giới kỹ thuật số. Ở giai đoạn phát triển này, Hourly Coin Trading Group là một công ty đáng tin cậy cho phép tài sản tài chính tăng trưởng ổn định và không có rủi ro bằng cách sử dụng cả USD và các loại tiền kỹ thuật số ổn định nhất. Hoạt động kinh doanh của công ty dựa trên giao dịch tiền điện tử. Các nhà giao dịch của chúng tôi thực hiện giao dịch trên các nền tảng tiền điện tử lớn nhất trên thế giới và có trình độ cao. Mỗi thành viên trong nhóm lớn của chúng tôi cũng đã vượt qua thử thách của thời gian và thể hiện kỹ năng kinh doanh thực sự của họ. Cần lưu ý rằng, để đạt được mức kinh doanh có lợi nhất, chúng tôi cũng sử dụng các thiết bị và công nghệ hiện đại nhất cho các chuyên gia của chúng tôi. Lợi nhuận mà Nhóm giao dịch tiền xu hàng giờ cung cấp là tiêu chuẩn an toàn vào năm 2020, giúp tạo ra một tương lai tự tin và an toàn cho mỗi đối tác của chúng tôi.
Investment plans
Profit Period
104% 80 hours
240% 60 hours
400% 40 hours
500% 20 hours
Options
Rating 2.45
Start date 2020-09-02 (85 days)
Minimum deposit 10
Referral program 10%
Site languages
Payment systems
Chat