Goldfinch
Description
Chúng tôi là một công ty được cấp phép chính thức cung cấp cho khách hàng của chúng tôi tất cả các đảm bảo bắt buộc. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ dữ liệu bí mật nào được cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi trong quá trình đăng ký. Ngoài ra GoldFinch.cc đảm bảo rằng lợi nhuận sẽ được tích lũy và thanh toán đầy đủ vào thời điểm đáo hạn. Cơ cấu của công ty chúng tôi bao gồm một nhóm hỗ trợ hoạt động suốt ngày đêm, điều đó có nghĩa là bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bạn có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến nền tảng của chúng tôi.
Investment plans
Profit Period
116% 4 days
125% 5 days
Options
Rating 3.8
Start date 2020-08-14 (432 days)
Minimum deposit 5
Referral program 10%, 5%, 3%, 2%, 1%
Payment systems
Chat