EX FUNDS
Description
EX FUNDS.com là một nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số cho phép bạn đầu tư tiền vào một trong hai kế hoạch đầu tư và đạt được thu nhập hàng ngày được đảm bảo từ 4% đến 5%. Bạn có toàn quyền kiểm soát tiền của mình bằng cách có thể giải phóng Khoản tiền gửi của mình bất kỳ lúc nào. Nền tảng này được quản lý bởi công ty EX FDS LTD có trụ sở tại London. Nhóm của chúng tôi bao gồm các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, ngoại hối, hợp đồng tương lai và quỹ tương hỗ.
Investment plans
Profit Period
180% 40 days
Options
Rating 4
Start date 2021-07-13 (16 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2%, 1%
Payment systems
Chat