EX FUNDS
Description
EX FUNDS.com sanly maýa dolandyryş platformasy bolup, iki maýa goýum meýilnamasynyň birine serişdeleri goýmaga we gündelik 4% -den 5% -e çenli kepillendirilen girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär. Depozitiňizi islän wagtyňyz boşadyp, serişdäňize doly gözegçilik edip bilersiňiz. Bu platforma Londonda ýerleşýän EX FDS LTD kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar. Toparymyz, cryptocurrency bazarlarynda, Forex, futur we özara gaznalarda tejribeli söwdagärlerden durýar.
Investment plans
Profit Period
180% 40 days
Options
Rating 4
Start date 2021-07-13 (16 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2%, 1%
Payment systems
Chat