Elios
Description
Công ty chúng tôi sở hữu một lượng lớn thiết bị khai thác sử dụng các thuật toán ETHASH, SHA-256 và SCRYPT. Thiết bị của chúng tôi được đặt tại Trung Quốc (72%), Canada (17%) và Nga (11%). Bằng cách thu hút các nhà đầu tư, chúng tôi có thể tăng số lượng thiết bị khai thác. Kiếm 1% đến 4% hàng ngày bằng cách khai thác Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin. Nhận tiền thưởng khi đăng ký $ 3 và bắt đầu khai thác!
Investment plans
Profit Period
2.5% 1 day
Options
Rating 2.39
Start date 2020-10-10 (56 days)
Minimum deposit 10
Referral program 10%, 3%
Site languages
Payment systems
Chat