E-Biteo LTD
Description
Bạn có thể đã biết rằng
Công nghệ Blockchain là cốt lõi chính của tiền điện tử,
bao gồm cả phổ biến nhất - bitcoin. Đó là với Bitcoin
rằng chúng tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình với tiền điện tử - Đó là năm 2010.
Trong 11 năm, chúng tôi đã học cách đầu tư tiền của mình để không bị mất
nó. Sau thời gian đó, một nhóm bạn đã quyết định đăng ký một
công ty và chia sẻ kiến ​​thức của chúng tôi với những người khác. Đây là cách E-BITEO
Limited được thành lập.
Investment plans
Profit Period
104% 8 days
125% 7 days
150% 6 days
Options
Rating 3.5
Start date 2021-03-30 (14 days)
Minimum deposit 40
Referral program 5%, 2%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat