DIVERSIFIED
Description
Diversified Holdings LTD đại diện cho một đội ngũ chuyên gia cấp cao đầy tham vọng, thống nhất bởi ý tưởng đa dạng hóa đầu tư, có khả năng giải quyết các vấn đề đầu tư có độ phức tạp khác nhau và làm việc hài hòa vì một kết quả chung. Dự báo và giảm thiểu rủi ro đầu tư là nhiệm vụ chính của bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ quản lý ủy thác cho danh mục đầu tư. Vectơ chính của phân phối đầu tư là đa hướng và đa dạng hóa. Chúng tôi chắc chắn rằng chỉ trong điều kiện liên tục thay đổi chiến thuật đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư hiệu quả nhất (công nghệ, khởi nghiệp, ngoại hối) thì mới có thể quản lý chính xác danh mục đầu tư và thu được lợi nhuận tối ưu.
Investment plans
Profit Period
3.75% 1 day
Options
Rating 4.6
Start date 2020-11-18 (16 days)
Minimum deposit 25
Referral program 6%
Site languages
Payment systems
Chat