DEXXON PTY LTD
Description
dexxon.io là một
mạng lưới dịch vụ tài chính cấp tổ chức kết nối
các công ty, tổ chức, thương nhân và nhà đầu tư trên toàn cầu
hệ sinh thái thị trường thông qua sự pha trộn độc đáo của các nền tảng kỹ thuật số,
dịch vụ thanh toán và bù trừ end-to-end, dịch vụ cảm ứng cao và
chuyên môn sâu. Khách hàng của chúng tôi sử dụng kỹ thuật số cấp tổ chức của chúng tôi
nền tảng, dịch vụ cảm ứng cao của chúng tôi và thông tin thị trường của chúng tôi để
theo đuổi các cơ hội giao dịch, đầu tư hiệu quả, quản lý
rủi ro thị trường và cải thiện hiệu quả kinh doanh của họ. Của chúng tôi
minh bạch tài chính cung cấp cho khách hàng và đối tác của chúng tôi
tin tưởng rằng công ty được quản lý tốt và vốn hóa tốt,
với nguồn lực dồi dào để tiếp tục đổi mới và dẫn đầu ngành
ở đằng trước.
Investment plans
Profit Period
13% 1 day
Options
Rating 4.75
Start date 2021-02-18 (14 days)
Minimum deposit 25
Referral program 7%, 2%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat