DEFIBANKING
Description
DeFi Banking tập hợp các dịch vụ mạnh mẽ được hỗ trợ bởi tài chính phi tập trung với thân thiện với người dùng
Investment plans
Profit Period
0.15% 1 hour
Options
Rating 3.03
Start date 2021-07-16 (11 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%
Payment systems
Chat