CU BE CC
Description
CU-BE LLC tham gia cung cấp công cụ kết nối hiệu quả cho cả nhà đầu tư tư nhân và các dự án đầu tư theo quan điểm. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho mỗi nhà đầu tư cơ hội có được thu nhập thụ động ổn định cũng như giảm thiểu rủi ro và phát triển các dự án triển vọng thông qua đầu tư tư nhân. Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia, nhà phân tích và quản lý có kinh nghiệm cao, sẵn sàng cung cấp cho khách hàng của họ tất cả các công cụ có thể và đảm bảo cho sự hợp tác hiệu quả.
Investment plans
Profit Period
10% 10 days
22% 20 days
36% 30 days
160% 30 days
192% 40 days
230% 50 days
Options
Rating 4.35
Start date 2020-11-04 (80 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 3%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat