Cryptonex
Description
Kriptoneks kwant tehnologiýalarynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, kwant neýron ulgamlary maglumatlary gaýtadan işlemek we kwant algoritmleriniň hasaplaýyş güýjüni ulanmak arkaly bäsdeşlikden çynlakaý artykmaçlyga eýe boldy. Şeýle amallar, algoritmiki ulgamlary ösdürmek, gurmak we sazlamak üçin ulanylýan analitiki maglumatlaryň takyklygyny ep-esli ýokarlandyrmaga, şeýle hem platforma amallarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Kriptoneksiň ösüş ideologiýasy kwant tehnologiýalaryna esaslanýan öz bitewi ekosistemasynyň döredilmegini, şeýle hem ulanyjylaryň arasynda platforma çeşmeleriniň paýlanmagyny göz öňünde tutýar. “Cryptonex” -iň esasy wezipesi, ulanyjylaryna Kwant nerw ulgamlaryny ulanmakdan roýalti töleglerini almagyň täsirli ýollaryny bermekdir.
Investment plans
Profit Period
30% 30 days
67.5% 45 days
120% 60 days
Options
Rating 4.82
Start date 2021-07-16 (13 days)
Minimum deposit 20
Referral program 8%, 4%, 2%, 1%
Payment systems
Chat