Crypto Nesia Trade Ltd
Description
Crypto Nesia Trade là một công ty đầu tư với đội ngũ chuyên gia và một nền tảng trực tuyến để tạo thu nhập từ việc đầu tư vào khai thác tiền điện tử. Công ty của chúng tôi không chỉ giải quyết việc khai thác tiền điện tử mà còn với hoạt động giao dịch của họ trên các sàn giao dịch quốc tế. Sự phổ biến của tiền điện tử và những khó khăn ngày càng tăng để có được nó làm tăng sự phổ biến và nhu cầu về tiền điện tử trên thị trường nói chung. Do đó, việc bán tiền kỹ thuật số mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chúng tôi và loại hoạt động này mang lại cho chúng tôi và các nhà đầu tư của chúng tôi một khoản thu nhập kha khá.
Investment plans
Profit Period
2.1% 7 days
10.5% 30 days
75% 100 days
Options
Rating 4.45
Start date 2020-09-01 (181 days)
Minimum deposit 1
Referral program 5%, 21%
Site languages
Payment systems
Chat