Crypital
Description
Tiền điện tử ngày nay là một tài sản tài chính độc đáo và có tính thanh khoản cao, cũng như một công cụ thanh toán ngang bằng với các loại hình cổ điển ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Investment plans
Profit Period
13.5% 15 days
240% 75 days
Options
Rating 4.94
Start date 2021-08-06 (41 days)
Minimum deposit 300
Referral program 6%, 1%, 1%
Payment systems
Chat