Club 10 Group LTD
Description
Câu lạc bộ 10 được công nhận
Công ty đầu tư có trụ sở tại Anh. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong
Quản lý và Bán Bất động sản Thương mại. Không
Đầu tư được hoàn thành mà không cần đa dạng hóa như vậy, chúng tôi cũng
Có danh mục đầu tư đa dạng trên toàn bộ Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn
Bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty Fintech khổng lồ hàng đầu và có hiệu suất cao
Quỹ ủy thác đầu tư bất động sản.
Investment plans
Profit Period
67.5% 30 days
Options
Rating 2.99
Start date 2021-03-16 (25 days)
Minimum deposit 10
Referral program 5%, 2%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat