Cloudchia
Description
Chúng tôi là một công ty quốc tế với các trung tâm dữ liệu của riêng mình trên khắp thế giới! Khai thác trên nền tảng đám mây Chia Coins Thu nhập thụ động lên đến 225% Với các khoản tích lũy hàng ngày và thanh toán ngay lập tức.
Investment plans
Profit Period
180% 90 days
202.5% 90 days
225% 90 days
Options
Rating 4.02
Start date 2021-06-04 (108 days)
Minimum deposit 20
Referral program 5%, 2%, 1%, 1%
Payment systems
Chat