Cashcity
Description
Mô phỏng kinh tế. Trở thành chủ nhân của thành phố của riêng bạn
Investment plans
Profit Period
120% 25 days
137.28% 40 days
Options
Rating 2.6
Start date 2020-09-15 (400 days)
Minimum deposit 50
Referral program 5%, 2%
Payment systems
Chat