Cargo Rebuilder
Description
Cargo Rebuilder có một
kinh nghiệm đa chuyên ngành sửa chữa tàu thủy. Công ty có
chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực phụ hiện có. Đây là một thích hợp
đáp ứng nhu cầu khảo sát, huy động, bảo trì và
lệnh sửa chữa. Cơ sở khách hàng trong nước và quốc tế của chúng tôi
bao gồm tàu ​​thương mại lớn và nhỏ, tàu nội địa,
tàu kéo và dịch vụ phà, tàu hải quân, ngành công nghiệp ngoài khơi,
nghề cá ven biển và biển và chính phủ.
Investment plans
Profit Period
15.43% 18 days
Options
Rating 2.5
Start date 2021-03-25 (16 days)
Minimum deposit 10
Referral program 1%
Site languages
Payment systems
Chat