CARFOXES
Description
ประวัติการประมูลรถยนต์ในสหรัฐฯ มีมายาวนานกว่า 75 ปี วันนี้เป็นส่วนที่มีการพัฒนาแบบไดนามิกของตลาดที่มีความเกี่ยวข้องไม่น้อยและกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รถยนต์ที่ซื้อจากการประมูลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นที่ต้องการมากกว่าประเทศเหล่านี้ และความต้องการอย่างมากในตลาดการบริโภคภายในประเทศก็เข้าร่วมด้วยความต้องการของผู้บริโภครถยนต์จากประเทศอื่นๆ เมื่อซื้อรถในการประมูล เจ้าของรถที่มีศักยภาพมีทางเลือกมากมายทั้งในแง่ของรุ่น สภาพทางเทคนิค และราคาที่ยอมรับได้ ควรสังเกตว่าค่าใช้จ่ายของรถยนต์ในการกำหนดค่าและสภาพเดียวกันทุกประการสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่หลายร้อยถึงหลายพันดอลลาร์ # เหตุผลสำหรับส่วนต่างราคานี้คือความตื่นเต้นของผู้ซื้อจากส่วนต่าง ๆ ของโลกที่สามารถวางเดิมพันออนไลน์บนรถที่พวกเขาชอบและแข่งขันกันเองเพื่อสิทธิ์ในการซื้อล็อตนี้ ดังนั้นต้นทุนเริ่มต้นจึงสามารถเพิ่มขึ้นได้หลายเท่า! และไม่น่าแปลกใจเพราะช่วงราคาสำหรับรถยนต์ในประเทศต่างๆ ต่างกัน และผู้ซื้อแต่ละรายมีระดับราคาที่เหมาะสมสูงสุดซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะซื้อรถหนึ่งคันหรืออีกคัน
Investment plans
Profit Period
1% 2 days
5.6% 7 days
18% 15 days
35% 25 days
160% 40 days
180% 60 days
Options
Rating 4.15
Start date 2021-09-01 (23 days)
Minimum deposit 50
Referral program 310%, 5%, 4%
Payment systems
Chat