Capital-Invest
Description
CompanyCapital-investment - an
hiệp hội các nhà đầu tư, nhà quản lý, nhà phân tích và nhà tài chính
làm việc cùng nhau để tăng lợi nhuận. Chúng tôi thành lập công ty vào năm 2021
trong quý 2 và đã đầu tư vào các dự án có triển vọng hơn
kể từ đó. Hợp tác cùng có lợi giữa các nhà đầu tư và
công ty cho phép bạn đạt được lợi nhuận tối đa và
độ tin cậy. Chúng tôi không dựa vào lợi nhuận siêu ngạch tức thì, mà dựa vào
thu nhập thụ động lâu dài, an toàn và ổn định. Hệ thống của chúng tôi dựa trên
các nhà phân tích có kinh nghiệm làm việc hàng ngày trên các dự án đầy hứa hẹn
thế giới. Đổi lại, chúng tôi đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng cách san lấp rủi ro
do việc phân phối tiền cùng một lúc cho một số lượng lớn
các ứng dụng. Điều này cho phép bạn giảm thiểu rủi ro và xây dựng
mối quan hệ tài chính đáng tin cậy giữa các liên kết của
hệ thống. Chúng tôi không chỉ tạo ra một dự án đầu tư mà còn tạo ra toàn bộ
hệ sinh thái với nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và
công ty khởi nghiệp hoặc công ty đang phát triển. Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào việc mở rộng
các dịch vụ được cung cấp và đang tìm kiếm các nhà đầu tư mới, những người muốn
thu được lợi nhuận ổn định. Tham gia nhóm Đầu tư vốn ngay bây giờ!
Investment plans
Profit Period
127.84% 6 months
230.89% 9 months
354% 12 months
Options
Rating 4.54
Start date 2021-04-06 (40 days)
Minimum deposit 0.001
Referral program 6%, 2%
Site languages
Payment systems
Chat