BtcmagicLTD
Description
BTC MAGIC LIMITED là công ty đầu tư blockchain hàng đầu và là một trong những chủ sở hữu tổ chức lớn nhất của tiền điện tử. Xem xét tình hình hiện tại ở nước ta, công ty chúng tôi là một công ty nước ngoài. Chúng tôi là một công ty kinh doanh trực tuyến đã đăng ký đầy đủ có trụ sở tại Vương quốc Anh, sứ mệnh của chúng tôi là hoạt động như chất xúc tác cho việc áp dụng và đổi mới Blockchain rộng rãi. Tập trung độc quyền vào đầu tư vào công nghệ blockchain, đội ngũ BTC MAGIC LIMITED có kinh nghiệm trong cả tài chính truyền thống và công nghệ Blockchain mới nổi. Có mối quan hệ bền chặt với một số doanh nhân triển vọng nhất và các nhà đầu tư hàng đầu khác trong không gian, BTC MAGIC LIMITED đang thực hiện triết lý đầu tư chiến lược của mình bằng cách xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và mang lại các nguồn lực gia tăng giá trị theo ngành cụ thể cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình
Investment plans
Profit Period
109% 1 day
130% 2 days
175% 3 days
260% 4 days
725% 8 days
1450% 16 days
5000% 32 days
800% 5 days
2000% 7 days
Options
Rating 3.4
Start date 2020-11-18 (17 days)
Minimum deposit 20
Referral program 5%
Site languages
Payment systems
Chat