British FX Funds Ltd
Description
Trực tuyến Kể từ 2013 British FX Funds Limited là một công ty đầu tư toàn cầu, được thành lập chính thức tại Anh. Công ty có trụ sở tại London nhưng các hoạt động của nó vượt xa biên giới nước Anh. Hàng nghìn người kể cho chúng tôi nghe về những thành công mà họ đạt được nhờ hợp tác với British FX Funds Limited. Điều này, đối với chúng tôi, rất quan trọng vì cùng với các hoạt động tài chính của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm xã hội với mọi người và chúng tôi cũng đang cố gắng phát triển theo hướng này. Chúng tôi có thể bao quát cả hai hoạt động do phát triển các ngành kinh doanh năng suất cao và mới nổi: trao đổi chứng khoán, Forex, tiền điện tử, trong phát triển công nghiệp ở các nước đang phát triển. Chúng tôi mang đến thị trường một đội ngũ gồm các chuyên gia tài năng, chuyên gia tài chính, nhà phân tích và chuyên gia thực sự, những người làm chủ thương mại của họ. Đội ngũ này tạo nên xương sống của British FX Funds Limited và là một phần không thể thiếu trong thành công của công ty. Họ là những người chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng, phát triển, năng động, thành công, ổn định và thu nhập của công ty ... Mong muốn cháy bỏng của chúng tôi là giúp mọi người hiện thực hóa bản thân trong những lĩnh vực thực sự quan trọng là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của công ty.
Investment plans
Profit Period
192.86% 90 days
150% 35 days
154.29% 18 days
142.86% 10 days
107.14% 1 day
142.86% 3 days
214.29% 7 days
285.71% 15 days
357.14% 35 days
714.29% 70 days
1428.57% 120 days
Options
Rating 5.25
Start date 2013-08-27 (2653 days)
Minimum deposit 10
Referral program 10%, 2%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat