Bitpayments LTD
Description
Bitpayments Limited là một
Công ty Quản lý Đầu tư có trụ sở tại Zealand được thành lập vào ngày 06 tháng 5
2020. Chúng tôi chủ yếu tham gia vào giao dịch tiền điện tử. Tại
Bitpayments, chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc các phần khó khăn nhất của
quản lý đầu tư, đánh giá rủi ro phức tạp và để lại cho bạn
lợi nhuận. Tại các khoản thanh toán bit, chúng tôi giao dịch tiền điện tử trên các
trao đổi tiền điện tử thông qua các bot giao dịch thuật toán khác nhau
không chỉ hoạt động mà còn vượt trội. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp an toàn, đáng tin cậy và
nền tảng đầu tư đáng tin cậy.
Investment plans
Profit Period
165% 30 days
Options
Rating 5.21
Start date 2021-02-17 (15 days)
Minimum deposit 10
Referral program 7%, 3%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat