BITLAYERS
Description
Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2013,
vào thời điểm mà tiền điện tử vẫn chưa được biết đến rộng rãi
của mọi người, nhưng chỉ đang trở nên phổ biến. Vào thời điểm đó, không ai
tin rằng tiền điện tử có thể tự hào về vị trí cùng với
các tài sản khác như vàng, cổ phiếu và ngoại tệ. Tuy nhiên,
chúng tôi quyết định không tin các nhà phân tích trên thế giới và chấp nhận rủi ro
đã tạo ra một nhóm các nhà giao dịch chia sẻ quan điểm của chúng tôi và bắt đầu
tích cực giao dịch, phân tích các tình huống khác nhau và với những thành công khác nhau
tạo ra lợi nhuận. Nhận được một khoản thu nhập nhỏ từ giao dịch, chúng tôi
quyết định không dừng lại ở một hướng hoạt động và quyết định
tạo trang trại khai thác của riêng chúng tôi, lúc đầu mang lại rất ít
lợi nhuận. Chúng tôi đã không đứng yên và không ngừng cải tiến và
đã tăng cấu trúc của hình thức khai thác của chúng tôi, do đó tăng
thu nhập tổng thể. Bất kỳ công ty nào sớm hay muộn cũng bắt đầu tìm kiếm
nhiều cách mới hơn để kiếm tiền, đó là lý do chúng tôi quyết định tham gia
trong lĩnh vực cho vay cũng vậy. Nhưng không chỉ cho vay, mà
cho vay tiền điện tử. Nhiều người ngạc nhiên vì điều này
nhưng đó là một trong những cách tiên tiến và có lợi nhất để
tăng thu nhập của bạn vào lúc này.
Investment plans
Profit Period
105.6% 10 days
121.8% 30 days
153.6% 60 days
Options
Rating 5.13
Start date 2021-02-19 (8 days)
Minimum deposit 20
Referral program 5%, 2%, 1%
Site languages
Payment systems
Chat